• Psycholog

    •   Prowadzona w Ośrodku opieka psychologiczna ma na celu wspomagać rozwój emocjonalny i społeczny podopiecznych poprzez:

     • kształtowanie umiejętności społecznych mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia w grupie,
     • rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji, uczuć, potrzeb oraz stanów emocjonalnych,
     • uczenie odreagowywania napięć emocjonalnych oraz zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze stresem, lękiem, złością,
     • uczenie konstruktywnego rozwiazywania konfliktów i problemów z rówieśnikami,
     • prowadzenie psychoedukacji w zakresie zachowań prozdrowotnych,
     • wspieranie uczniów w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz związanych z wiekiem rozwojowym,
     • określanie dalszej ścieżki rozwoju edukacyjno – zawodowego,
     • współpracę z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i specjalistami.

      

                   Wszystkie oddziaływania są prowadzone w formie:

     • zajęć indywidualnych lub w parze zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną lub potrzebami,
     • zajęć grupowych,
     • porad i konsultacji.

     W pracy z uczniem wykorzystuje między innymi elementy treningu umiejętności społecznych TUS, muzykoterapii, bajkoterapii, terapii behawioralnej, treningu radzenia sobie z emocjami oraz psychoedukację.

     Powrót