• Arteterapia

    • Koło Aktywności Twórczej łączy w sobie elementy muzyki, plastyki oraz tańca. Są to popołudniowe zajęcia dla wychowanków internatu w celu twórczego spędzania czasu wolnego.

     Głównym celem zajęć jest rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej i plastycznej uczniów w miłej atmosferze. Każde dziecko ma możliwość swobodnej ekspresji twórczej na miarę własnych możliwości. 

     Zajęcia pełnią także funkcję terapeutyczną. Tutaj dzieci mogą odreagować napięcia, doświadczyć sukcesu, budować poczucie własnej wartości i sprawczości. Poznają ciekawe techniki artystyczne. Taka forma zabawy i nauki jest doskonałym pomysłem na twórcze spędzanie czasu wolnego oraz rozwijanie sprawności manualnych.

     Podczas zajęć:

     • doskonalimy koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową;
     • realizujemy proste formy  ruchowe przy muzyce;
     • doskonalimy umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych;
     • śpiewamy wybrane piosenki;
     • tworzymy prace plastyczne;
     • rozwijamy umiejętność  współpracy w grupie oraz wspólnej zabawy;

     Założone cele realizujemy stosując następujące formy zajęć:

     • śpiew;
     •  muzykowanie;
     • słuchanie muzyki,
     • ruch i taniec (zabawy muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe przy muzyce),
     • działalność plastyczna

      

        Galeria zdjęć

      

     Powrót