• Logopeda

    • Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

     Cele terapii:

     • usprawnienie motoryki narządów mowy,
     • korygowanie wad wymowy,
     • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej,
     • rozbudowanie zasobu słownictwa biernego i czynnego,
     • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

     Podczas terapii wykorzystywane są profesjonalne programy multimedialne:

     • Logopedia – program powstały z myślą o wsparciu terapii najczęściej występujących zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;
     • Mówiące obrazki – logopedyczne gry i zabawy, które kształcą umiejętność rozróżniania dźwięków, stanowiącą podstawę do rozwoju mowy, program szczególnie pomocny w terapii dzieci z zaburzeniami słuchu i rozwoju języka;
     • Logo gry – program pozwalający ćwiczyć rytmikę mowy, modulację głosu i intonację oraz wydłużanie fazy wydechowej;
     • Zabawy słowem cz. 1 i cz. 2 – program wspierający podnoszenie sprawności językowej.
     • MÓWik – program dla osób niemówiących lub mających problem z wyraźnym mówieniem zawierający dużą bazę symboli, które po wybraniu przez użytkownika mogą zostać wypowiedziane za pomocą wbudowanego syntezatora mowy.

     W wykonywaniu wielokrotnie powtarzających się czynności bardzo ważna jest motywacja dziecka, jego niesłabnące zainteresowanie, aktywność na zajęciach oraz stała gotowość
     do współdziałania. Te wszystkie cele można osiągnąć dzięki wykorzystaniu profesjonalnego oprogramowania. Dziecko pracuje znacznie chętniej przy komputerze, gdyż kojarzy terapię głównie z zabawą.

     Galeria zdjęć

     Powrót