• Integracja sensoryczna SI

    • Terapia integracji sensorycznej (SI) - celem zajęć jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, odpowiedzial­nego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysło­wych (sensorycznych). Terapia w metodzie SI wy­gląda jak zabawa, ale jest to zabawa "naukowa", poprzez którą układ nerwowy i mózg uczą się i in­tegrują wrażenia zmysłowe, nabywają doświadcze­nia w ich celowym wykorzystaniu. Ma postać atrakcyjnych zabaw ruchowych z wykorzystaniem sprzętu podwieszanego (platformy, huśtawki, hamaki), jeżdżącego (np. deskorolki), piłki, skoczki, równoważnie, ciekawe zabawki do stymulacji dotykowej, percepcji wzrokowej
     czy słuchowej. W czasie terapii metodą SI dziecko ma nie tyle nauczyć się konkretnych umiejętności, co usprawnić bazowe systemy sensoryczne i pro­cesy nerwowe, leżące u podłoża tych umiejętności. Stopień jej intensywności oraz czas trwania zależy od rodzaju i nasilenia deficytów. W Ośrodku od bieżącego roku zajęcia SI odbywają się w nowej specjalistycznie przygotowanej Sali.

     Galeria zdjęć

     Powrót