• Szkoła Podstawowa

    • Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi kształci na dwóch etapach edukacyjnych: I etap klasy I-III, II etap klasy IV-VIII.
     Zajęcia są realizowane z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. W celu stymulowania i usprawniania poszczególnych funkcji psychomotorycznych wykorzystywane są elementy różnorodnych metod. Podczas zajęć terapeutyczno – edukacyjnych dzieci uczą się poprzez wielozmysłowe poznawanie świata, stopniowanie trudności oraz wiązanie zdobytych wiadomości i umiejętności z praktyką.

     Poza zajęciami edukacyjno – terapeutycznymi uczniowie biorą udział w terapii logopedycznej, gimnastyce korekcyjnej, integracji sensorycznej oraz zajęciach rewalidacyjnych. Uczestniczą w życiu kulturalnym szkoły – w różnego rodzaju spotkaniach, uroczystościach oraz wyjazdach. Taka forma aktywności dostarcza wszystkim wielu niezapomnianych przeżyć oraz doskonale integruje dzieci.
     Ponadto dzieci mają do dyspozycji różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, m.in. Mówiki, tablice interaktywne, które pomagają im w zdobywaniu nowych umiejętności.

     Galeria zdjęć