• O nas

    • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W GROMADZICACH zajmuje się edukacją i wychowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku od 6 do 24 lat.

     W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym funkcjonują:

     • Szkoła Podstawowa
     • Gimnazjum
     • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
     • Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
     • Internat


     WSPOMAGAMY proces edukacyjno – terapeutyczny poprzez:

     • zajęcia logopedyczne
     • rewalidację indywidualną (arteterapię, bajkoterapię, dogoterapię, hipoterapię i inne)
     • gimnastykę korekcyjną
     • zajęcia z psychologiem
     • cykliczne wyjazdy na pływalnię, lodowisko, kręgielnię


     DYSPONUJEMY dwoma busami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Ośrodek zapewnia codziennie przywóz i odwóz uczniów z domu rodzinnego do placówki.

     ZAPEWNIAMY wszystkim chętnym możliwość korzystania z całodobowej opieki wychowawczej w INTERNACIE.

     OFERUJEMY całodzienne wyżywienie przygotowywane przez własną kuchnię, znajdującą się na terenie placówki.

     ORGANIZUJEMY wycieczki, imprezy kulturalno – sportowe i coroczne turnusy rehabilitacyjne w ciekawe zakątki Polski.

      

     TRADYCJĄ placówki są:

     • uroczystości szkolne (Pasowanie na ucznia, Dzień Matki, Powitanie Wiosny, Mikołajki, Wigilia Bożego Narodzenia, Choinka Noworoczna, Andrzejki, Wieczornica z okazji Święta Niepodległości, Święto Flagi itd.), a także:
     • Koncerty DZIECI-DZIECIOM
     • Festyny Rodzinne
     • Kiermasze Bożonarodzeniowe
     • Warsztaty Artystyczne „Gromadzice uczą…”
     • Wystawy Rękodzieła
     • Spotkania integracyjne „Dla każdego świeci słońce”
     • Dyskoteki Integracyjne
     • Zawody sportowe w ramach Olimpiad Specjalnych.