• Rada Rodziców

    • RADA RODZICÓW 

     SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W GROMADZICACH

     NA ROK SZKOLNY 2018/19

      

     1. Przewodnicząca – pani Agnieszka Janik
     2. Wiceprzedwodnicząca – pani Magdalena Smugowska
     3. Wiceprzewodniczący - pan Dariusz Czyż
     4. Skarbnik - p. Małgorzata Kucera
     5. Sekretarz – p. Edyta Łebek
     6. Członek – p. Wioletta Perdek
     7. Członek – p. Agnieszka Lemierz
     8. Członek – p. Andrzej Pichlak