• Historia

      • Zorganizowanie w 1974 roku, na terenie powiatu wieluńskiego zakładu specjalnego dla dzieci upośledzonych w rozwoju umysłowym w stopniu umiarkowanym było troską władz oświatowych powiatu. Rozumiały tę potrzebę władze Kuratorium Łódzkiego, udzielając aprobaty i poparcia dla tych starań.
      • Inspektorat Oświaty i Wychowania Zarządu Powiatowego w Wieluniu zaproponował organizację tego typu zakładu Władysławowi Ginterowi w budynku Szkoły Podstawowej w Gromadzicach.
      • 21 lutego 1975 roku dokonano uroczystego otwarcia Państwowego Zakładu Wychowawczego w Gromadzicach.
      • Wśród gości byli przedstawiciele ówczesnych władz powiatu wieluńskiego, dyrektorzy wszystkich typów szkół w powiecie wieluńskim i rodzice wychowanków.                                                  

      Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości.

      Galeria zdjęć