• Kadra

    • W celu realizacji zadań statutowych w ośrodku zatrudnieni są:

     Pracownicy pedagogiczni:

     nauczyciele i nauczyciele-wychowawcy
     psycholog
     pedagog
     logopeda
     nauczyciel gimnastyki korekcyjnej


     Pracownicy niepedagogiczni:

     pracownicy administracji
     pracownicy obsługi